Valódi ritkaság! A szeretet himnusza Pál apostoltól Jávor Pál előadásában

Pál apostol korinthusiakhoz írt első levele vitathatatlanul az egyik legszebb szöveg, amit a szeretetről, annak természetéről, mindenen átható tisztaságáról, türelméről és jóságáról írtak.

A levél feltehetőleg Kr. u. 51-52. körül keletkezett görög nyelvű ókeresztény irat, az újszövetségi kánonban az apostoli levelek egyike. Pál apostol ezeket a sorokat minden valószínűség szerint Efezusban vetette papírra.

Ezek a részletek rengeteg ember szemébe csaltak már könnyeket:

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,

Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,

Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.

Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.

Most ezt a csodálatos szöveget a színészóriás, Jávor Pál előadásában hallhatjuk. Az ő fantasztikus értelmezése és értő tolmácsolása még szebbé teszi az amúgy is egyedi pillanatokat. Mi egymás után többször is meghallgattuk!

Ha téged is elvarázsolt, és neked is sokat jelent, oszd meg barátaiddal is!