Így hangzana Petőfi egyik legnépszerűbb verse japánul: sírtunk a röhögéstől

Hogy hangzana Petőfi Falu végén kurta kocsma című verse japánul, ha a japán tolmács nem állna a helyzet magaslatán? Hát így! 

Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma című verse sokak kedvenc költeménye a mai napig. Könnyen megjegyezhető szöveg, remek rímek, és az egyszerűnek látszó szövegben azért mély mondanivaló bújik meg.

Ez a “japán tolmács” viszont a vers mély mondanivalóját biztos nem értette, ellenben olyan “japán fordítást” sikerült “közreadnia”, amin többször is hangosan felnevettünk!

Falu végén kurta kocsma,                      Ahola honola szotyola csehó tocó

Oda rúg ki a Szamosra,                         Odaruki Számoszó.

Meg is látná magát benne,                    Avizena fejeheje

Ha az éj nem közelegne.                       De jöna szunya ideje.

Az éjszaka közeledik,                            Jöna szunya ideje

A világ lecsendesedik,                            Belepihena dumavele

Pihen a komp, kikötötték,                      Henemkalimpa kintakompot

Benne hallgat a sötétség.                     Psszt!!! Negró kompót.

De a kocsma bezzeg hangos!                  Locsi-fecsi… Ehó csehó

Munkálódik a cimbalmos,                       Cimbalomba dúlameló

A legények kurjongatnak,                      Soka pali, nagya buli

Szinte reng belé az ablak.                     Budibaszorula puli.

,,Kocsmárosné, aranyvirág,                    Kiavaca, szaramuci

Ide a legjobbik borát,                          Tutipocó hoci-poci

Vén legyen, mint a nagyapám,                Trotyimotyó, socifaszi

És tüzes, mint ifju babám!                    Csupagyufa, tüzismaci

Húzd rá cigány, húzzad jobban,               Nedumaroma, vazseba!

Táncolni való kedvem van,                     Akaroma csácsácsá

Eltáncolom a pénzemet,                        Unoma manimat

Kitáncolom a lelkemet!,,                        Ima, nema divat.

Bekopognak az ablakon:                         Bekopoga muki

,,Ne zúgjatok olyan nagyon,                    Mi eza ramazuri?

Azt üzeni az uraság,                              Kiborulabili ha debilabuli

Mert lefeküdt, alunni vágy.,,                   ….

,,Ördög bújjék az uradba,                        Luciferaz urad alá

Te pedig menj a pokolba!…                      Te mega luciferalá!

Húzd rá cigány, csak azért is,                  Hozsevaroma magamura

Ha mindjárt az ingemért is!,,                   Omadoma ruma-ruma!

Megint jönnek, kopogtatnak:                   Bekopoga muki

,,Csendesebben vÍgadjanak,                     Manebuli

Isten áldja meg kendteket,                   Egekura

Szegény édesanyám beteg.,,                    Mama fura

Feleletet egyik sem ad,                         Neduma, nebaki

Kihörpentik boraikat,                            Issza kia szaki

Végét vetik a zenének                          Ácsi! Romabácsi!

S hazamennek a legények.                      Rászóla csávóra: Záróra!

Ha tetszett, oszd meg barátaiddal is!